ขอพักชำระหนี้เงินต้น (ชำระแต่ดอกเบี้ย) รอบ 8

ประกาศสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ เปิดพักชำระหนี้ (ชำระแต่ดอกเบี้ย) รอบ 8  เนื่องจากในปัจจุบันยังมีการติดเชื้อสายพันธ์โอมิครอนในประเทศไทยเพิ่มอีก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

สหกรณ์ฯ ได้มีมติขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นได้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2565  (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565)

ในรอบ 8 (มกราคม – มีนาคม 2565) ให้ลดเฉพาะสมาชิกที่เคยพักเงินต้นกับทางสหกรณ์ฯ เท่านั้น  สมาชิกท่านใดที่ไม่เคยพักชำระหนี้กับทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถพักชำระหนี้เงินต้นใน รอบ 8 นี้ได้