ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ ฉบับที่6 (5 มิถุนายน 2563)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 6

เปิดโครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องสถานการณ์ COVID-19

สหกรณ์ฯ เปิดโครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องถานการณ์ COVID-19 วงเงินกู้ไม่เกิน 40,000.- บาท

อัตรดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี (ผ่อนผันอัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

โดยใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน ไม่ตรวจสอบสิทธิค้ำประกัน ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 4 ปี (ไม่เกินเกษียณอายุ)

เกณฑ์เงินเหลือเงินติดบิลรายเดือน 1,000.- บาท รายวัน/รายชั่วโมง 500.- บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2563

 

ขยายเวลาการขอพักการผ่อนชำระหนี้เงินต้น (ชำระแต่ดอกเบี้ย)

ยังเปิดอยู่……………….นะจ๊ะ

โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดโครงการบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอมในวงเงิน 250,000.- บาท

มีวินัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก…..New Normal

ด้วยรักและปรารถนาดี…..สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

     กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่(.pdf)  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์