เข้าร่วมโครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด -19 ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด

ได้เข้าร่วมโครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด -19 ปี 2564  โดยมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ให้กับ               โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา      แขวง/เขต คลองเตย  กรุงเทพมหานคร    จำนวนเงิน 10,000.- บาท   วันที่   22    มิถุนายน   2564